Ochrona Środowiska

W czasach zwiększającej się świadomości obywateli odnoście ekologii i dbania o planetę, dostosowanie działalności firmy do obowiązujących wytycznych jest koniecznością. Świadczymy usługi związane z ochroną środowiska dla firm, w ramach których:

  • prowadzimy dokumentację z zakresu gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów do powietrze, gospodarki wodno-ściekowej oraz szeroko pojętej sprawozdawczości środowiskowej,
  • organizujemy szkolenia w zakresie środowiskowych wymogów prawnych,
  • wdrażamy w przedsiębiorstwach Systemy Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015,
  • prowadzimy audyty wewnętrzne istniejących systemów.

jasnozielone dokumenty

Współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami, które przygotowują niezbędną dokumentację dotyczącą oddziaływań na środowisko, pozwoleń wodno-prawnych, pozwoleń na emisję do powietrza, środowiskowych uwarunkowań inwestycji czy nadań geologicznych.

Korzystając z naszych usług zyskują Państwo pewność, że prowadzona firma działa zgodnie z zasadami równoważonego rozwoju, w trosce o zachowanie równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Ponadto, dokładamy wszelkich starań w celu zapobiegania negatywnego oddziaływania firmy na środowisko i dbamy o to aby nie ponieśli Państwo odpowiedzialności materialnej w przypadku szkód wyrządzonych w przyrodzie.