Ochrona przeciwpożarowa w firmach

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie należytej ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.  W ramach naszych usług oferujemy m.in.:

  • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych czy magazynów,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowanie planów ewakuacji,
  • wykonanie analizy zagrożenia pożarowego.

chodnik i hydrant

Decydując się na współpracę z naszą firmą, mają Państwo pewność, że sporządzona przez nas instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest zgodna z przepisami prawa i spełnia oczekiwania Państwowe Straży Pożarnej. Uwzględniamy wszystkie potrzeby pracodawcy, które wynikają z charakteru prowadzonej działalności oraz specyfiki miejsca pracy. Kompleksowo i profesjonalnie przygotujemy zatrudnionych pracowników do postępowania w sytuacjach zagrażających życiu a także wyjaśnimy przebieg ewakuacji. Ponadto, prowadzimy również konsultacje w zakresie przeciwpożarowej ochrony miejsc pracy oraz całych budynków.

Szkolenia prowadzą nasi specjaliści, którzy są uznanymi fachowcami ochrony przeciwpożarowej. Systematycznie podnosimy swoje kompetencje, dzięki czemu możemy Państwu zaoferować wysokiej jakości usługi, które wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.