Usługi BHP i PPOŻ

Świadczymy usługi BHP i PPOŻ dla małych i dużych przedsiębiorstw a także instytucji publicznych. Zadbamy o szeroko pojęte bezpieczeństwo pracowników i klientów w firmach, które mają swoją siedzibę w Bydgoszczy i okolicach. W ramach naszych usług oferujemy:

Prowadzimy szczegółowe kontrole aktualnych systemów bezpieczeństwa i proponujemy zmiany, które spełnią wszystkie wymogi prawne i jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo pracowników, klientów oraz samego pracodawcy. Zapewniamy elastyczność współpracy oraz otwartość na sugestie i oczekiwania naszych klientów. Jesteśmy otwarci na współpracę jednorazową, okresową oraz stałą.

Korzystając z naszych usług, zyskują Państwo pewność, że warunki pracy obowiązujące w firmie są zgodne z aktualnym stanem prawnym, dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy czy przepisów przeciwpożarowych. Zajmujemy się również wdrażaniem zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.