Okresowe szkolenie BHP - kiedy należy je przeprowadzić? Poznaj ofertę firmy BHP Jerzy Urban

Każdy pracownik powinien móc pracować w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Okresowe szkolenia BHP mają za zadanie zapewnić mu wyżej wymienione aspekty. Czas, w którym powinno się ponownie przeprowadzić szkolenia z zakresu BHP jest zależy od specyfiki danej branży. Sprawdź kiedy należy zorganizować kurs BHP dla pracowników.

Wstępne szkolenie BHP

Przeprowadzenie szkolenia BHP stanowi czynność konieczną do zrealizowania przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której dana osoba ma pracować na tym samym stanowisku u innego pracodawcy, a wcześniej pracowała przed zawarciem umowy o pracę.

Szkolenie BHP typu wstępnego zawiera następujące elementy:

  • szkolenie wstępne ogólne - instruktaż podstawowy, w czasie którego pracownik poznaje podstawowe przepisy BHP i odbywa szkolenie z pierwszej pomocy.

  • szkolenie wstępne stanowiska pracy - instruktaż związany ze stanowiskiem pracy, w czasie którego pracownik poznaje regulaminy pracy i czynniki zagrożenia obecne na danym stanowisku.

Po przeprowadzeniu szkolenia BHP koniecznym jest udokumentowanie tego faktu poprzez wystawienie karty szkolenia wstępnego. Dokumentacja BHP jest przechowywana wraz z innymi aktami pracownika. Wstępne szkolenie BHP jest aktualne przez okres 1 roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowych, administracyjnych i robotniczych.

Szkolenie okresowe BHP

Okresowe szkolenia z BHP są konieczne celem zweryfikowania i uaktualnienia wiedzy i umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy i innych istotnych aspektów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jak wspomina instruktor BHP z bydgoskiej firmy BHP Jerzy Urban - powtórne szkolenie BHP dla firm powinno odbywać się w następujących przedziałach czasowych:

  • minimum raz na 6 lat - pracownicy administracyjno-biurowi i inni, którzy pracują na stanowiskach nieobciążonych szczególnym narażeniem zdrowia i życia

  • minimum raz na 5 lat - pracodawcy, osoby na stanowiskach kierowniczych (dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści), pracownicy inżynieryjno – techniczni, lekarze, pielęgniarki,

  • minimum raz na 3 lata - osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych (raz na rok, jeżeli na stanowisku występują duże zagrożenia dla życia i zdrowia),

grupowe szkolenie bhp

Czy można być zwolnionym ze szkolenia BHP?

Istnieje wyjątkowy przypadek, w którym pracownik może być zwolniony z konieczności odbycia okresowego szkolenia BHP. Mowa w tym miejscu o sytuacji, w której pracownik posiada aktualne zaświadczenie o przejściu szkolenia u innego pracodawcy, a u następnego ma podjąć pracę na tym samym stanowisku.

Okresowe szkolenie BHP dla firm kończy się egzaminem prowadzonym przez uprawnionego instruktora. Po zakończeniu szkolenia pracownik uzyskuje zaświadczenie, które następnie jest dołączane do akt osobowych w części B.

Szkolenie BHP powinno odbyć się w godzinach pracy. Jeśli pracodawca nie może przeprowadzić okresowego kursu BHP w konkretnych godzinach to jest zobowiązany do zapłaty pracownikowi dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Kursy BHP - kto powinien szkolić?

Kurs pierwszej pomocy czy informacje pożarowe to tylko część usług BHP. Aby podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogły zostać dobrze zapamiętane, powinna je wyłożyć osoba doświadczona. Chcąc zorganizować szkolenie BHP dla pracowników ważnym jest więc, aby wybrać profesjonalną firmę specjalizującą się w usługach tego typu. Firmy BHP zajmują się nie tylko prowadzeniem kursów i szkoleń. Oferują również doradztwo BHP, oceny stanowisk pracy, pomagają tworzyć regulaminy pracy i świadczą usługi inspekcji BHP. Warto więc mieć świadomość szerokiej oferty specjalistów tego typu, ponieważ regularna współpraca z jedną firmą może być niezwykle wygodna dla przedsiębiorstwa.

Firma BHP Jerzy Urban z Bydgoszczy już od 2000 roku świadczy usługi BHP - w tym organizowanie szkoleń BHP oraz PPOŻ. Doświadczenie firmy pozwala na przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych na najwyższym poziomie, zarówno dla pracodawców, jak i dla osób kierujących pracownikami. BHP Jerzy Urban oferuje również opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej dla firm, nadzór bezpieczeństwa pożarowego, a także przeprowadzanie ćwiczeń z ochrony przeciwpożarowej i z ewakuacji. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą.