Praca inspektora BHP z BHP Jerzy Urban

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kwestie związane z zapewnieniem pracownikom przez pracodawcę bezpiecznego miejsca pracy. Wiąże się to z odpowiednim wyposażeniem stanowisk, wprowadzeniem odpowiednich systemów, które nadzorują pracę maszyn. Zarówno pracownik jak i pracodawca musi spełnić szereg wymagań prawnych. Nad ich wdrożeniem i realizacją czuwa inspektor BHP, który jest zatrudniony w danej firmie. Jednak coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zlecenie kwestii BHP firmie zewnętrznej.

Czym zajmuje się inspektor BHP?

Inspektor BHP jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy w danej firmie. Musi on stale aktualizować swój stan wiedzy, aby mieć aktualne informacje związane z wymogami i nowymi przepisami prawa pracy. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzanie wszelkich kontroli dotyczących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor BHP po przeprowadzonych kontrolach musi przedstawić właścicielowi firmy, informacje o zagrożeniach zawodowych, jakie stwierdził. Wraz z raportem z kontroli musi on przedstawić propozycje usunięcia określonych zagrożeń.

Raz w roku musi  również przedstawić właścicielowi firmy analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawierają propozycje przedsięwzięć, które będą zabezpieczać i podwyższać bezpieczeństwo pracowników na stanowiskach pracy. Do zadań inspektora BHP należy także udział w pracach nad modernizowaniem i rozwojem firmy, a także proponowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych, które poprawią stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzór nad dokumentacją techniczną związaną z maszynami czy substancjami używanymi w danym zakładzie, to także jego obowiązek. Opracowanie wewnętrznych regulaminów, instrukcji BHP czy rozporządzeń również leży w zakresie osoby zajmującej się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie. Jeżeli w danym zakładzie dojdzie do wypadku podczas pracy, to zadaniem inspektora jest zgromadzenie i odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji oraz zbadanie możliwych przyczyn, które miały wpływ na to, że do wypadku doszło.

inspektor przy taśmie produkcyjnej

Kompleksowe usługi

Coraz więcej firm decyduje się na współpracę z firmami zewnętrznymi, które specjalizują się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki takiej współpracy firma może obniżyć koszty, ponieważ nie musi zatrudniać inspektora BHP na stałe, a tylko zlecać określone zadania do wykonania. Najczęściej jeśli firma produkcyjna rozpoczyna współpracę z firmą realizującą usługi, to cały czas z nią współpracuje. Firma BHP Jerzy Urban specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o profil działalności danej firmy.  W ofercie firmy znajduje się również realizacja kwestii związanych z PPOŻ. oraz współpraca z firmami zajmującymi się ochroną środowiska.