BHP Jerzy Urban
ul. Wolna 5/8
85-794 Bydgoszcz
Tel/fax: +48 52 3448792
Tel. kom: +48 506095894
biuro@bhpbydgoszcz.com.pl
O Firmie
BHP Jerzy Urban jest firmą uczestniczącą w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

     Firma powstała na bazie mojej wiedzy, uprawnień oraz wieloletnich  doświadczeń w dziedzinach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Danych Osobowych, Obrony Cywilnej w wielu branżach typowych dla:

• szeroko pojętej produkcji przemysłowej,
• budownictwa,
• usług,
• handlu,
• lecznictwa,
• poligrafii,
• technik galwanicznych.

    Dzięki stałej współpracy z kadrą doświadczonych specjalistów, którzy na co dzień realizują zadania z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Danych Osobowych, Obrony Cywilnej jestem w stanie sprawnie pod względem organizacyjnym i merytorycznym obsługiwać wiele zadań wynikających z ustawowych obowiązków funkcjonowania Firm .

    Uczestniczę we wdrażaniu systemów Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005 i Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001.

    Prowadzę szkolenia w zakresach mojej specjalizacji.
    Świadczę pełen zakres usług z powyższych dziedzin, zapewniając indywidualne i elastyczne podejście do każdego Klienta, uwzględniając Jego oczekiwania, potrzeby i specyfikę Jego firmy. Zapewniam wysoką jakość oraz terminowość, a także przystępną cenę moich usług.

    Prowadzę stałą współpracę z urzędami i firmami z różnych branż, dzięki czemu posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do pełnienia obowiązków na zasadzie outsourcingu.  Moja współpraca z klientem opiera się na uczciwości i zaufaniu.

Będzie mi bardzo miło powitać Państwa w gronie moich Klientów.

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

Z poważaniem

BHP Jerzy Urban
stat4u