Witaj na stronie BHP Jerzy Urban

BHP Jerzy Urban jest firmą uczestniczącą w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

 

     Firma powstała na bazie mojej wiedzy, uprawnień oraz wieloletnich  doświadczeń w dziedzinach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Danych Osobowych, Obrony Cywilnej w wielu branżach typowych dla:

 

• szeroko pojętej produkcji przemysłowej,

• budownictwa,

• usług,

• handlu,

• lecznictwa,

• poligrafii,

• technik galwanicznych.

 

    Dzięki stałej współpracy z kadrą doświadczonych specjalistów, którzy na co dzień realizują zadania z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Danych Osobowych, Obrony Cywilnej jestem w stanie sprawnie pod względem organizacyjnym i merytorycznym obsługiwać wiele zadań wynikających z ustawowych obowiązków funkcjonowania Firm .

 

    Uczestniczę we wdrażaniu systemów Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005 i Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001.

 

    Prowadzę szkolenia w zakresach mojej specjalizacji.

    Świadczę pełen zakres usług z powyższych dziedzin, zapewniając indywidualne i elastyczne podejście do każdego Klienta, uwzględniając Jego oczekiwania, potrzeby i specyfikę Jego firmy. Zapewniam wysoką jakość oraz terminowość, a także przystępną cenę moich usług.

 

    Prowadzę stałą współpracę z urzędami i firmami z różnych branż, dzięki czemu posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do pełnienia obowiązków na zasadzie outsourcingu.  Moja współpraca z klientem opiera się na uczciwości i zaufaniu.

 

Będzie mi bardzo miło powitać Państwa w gronie moich Klientów.

 

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

 

BHP Jerzy Urban

ul. Wolna 5/8

85-758 Bydgoszcz

tel. 563-659-847

NIP : 256-58-36-24

REGON : 256524

biuro@bhpbydgoszcz.com.pl